สินค้า 15 รายการ จาก 61

฿25,500.00 ฿15,300.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ด..
฿61,000.00 ฿36,600.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
฿56,500.00 ฿33,900.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿23,000.00 ฿13,800.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ดเดี่ยวฝัง..
฿27,500.00 ฿16,500.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ด..
฿58,000.00 ฿34,800.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
฿31,000.00 ฿18,600.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ดเดี่ยวฝังแ..
฿63,200.00 ฿37,920.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
฿198,500.00 ฿119,100.00
แหวนเพชรสามเม็ดเรียง (Three Stone Setting) ตัวแทนที่สื่อถึง “อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ความรักที่มีต่อกัน..
฿122,500.00 ฿73,500.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿82,300.00 ฿49,380.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿45,000.00 ฿27,000.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿113,000.00 ฿67,800.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿148,000.00 ฿88,800.00
แหวนเพชรทรงวินเทจ  (Vintage Setting) สไตล์ตัวเรือนอันหลากหลาย ด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก..
฿75,000.00 ฿45,000.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
Title Price
Rings Setting  105R2562-90 Rings Setting 105R2562-90 ฿25,500.00 ฿15,300.00
Rings Setting  105R2566-90 Rings Setting 105R2566-90 ฿61,000.00 ฿36,600.00
Rings Setting  105R3087-90 Rings Setting 105R3087-90 ฿56,500.00 ฿33,900.00
Rings Setting  105R3362-90 Rings Setting 105R3362-90 ฿23,000.00 ฿13,800.00
Rings Setting  105R3491-90 Rings Setting 105R3491-90 ฿27,500.00 ฿16,500.00
Rings Setting  105R3492-90 Rings Setting 105R3492-90 ฿58,000.00 ฿34,800.00
Rings Setting 105R1146-90 Rings Setting 105R1146-90 ฿31,000.00 ฿18,600.00
Rings Setting 105R1843-90 Rings Setting 105R1843-90 ฿63,200.00 ฿37,920.00
Rings Setting 105R1858-90 Rings Setting 105R1858-90 ฿198,500.00 ฿119,100.00
Rings Setting 105R2495-90 Rings Setting 105R2495-90 ฿122,500.00 ฿73,500.00
Rings Setting 105R2572-90 Rings Setting 105R2572-90 ฿82,300.00 ฿49,380.00
Rings Setting 105R2740-90 Rings Setting 105R2740-90 ฿45,000.00 ฿27,000.00
Rings Setting 105R2777-90 Rings Setting 105R2777-90 ฿113,000.00 ฿67,800.00
Rings Setting 105R2934-90 Rings Setting 105R2934-90 ฿148,000.00 ฿88,800.00
Rings Setting 105R2958-90 Rings Setting 105R2958-90 ฿75,000.00 ฿45,000.00