สินค้า 15 รายการ จาก 450

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Cushion Diamond F Color 2.39 Ct. VVS2 Cushion Diamond F Color 2.39 Ct. VVS2 CUSHION 2.39 F VVS2 GIA ฿1,150,000.00
Cushion Diamond G Color 1.56 Ct. VS1 Cushion Diamond G Color 1.56 Ct. VS1 CUSHION 1.56 G VS1 GIA ฿422,000.00
Cushion Diamond G Color 1.76 Ct. VVS1 Cushion Diamond G Color 1.76 Ct. VVS1 CUSHION 1.76 G VVS1 GIA ฿519,000.00
Cushion Diamond I Color 1.70 Ct. VVS1 Cushion Diamond I Color 1.70 Ct. VVS1 CUSHION 1.70 I VVS1 GIA ฿349,000.00
Cushion Diamond J Color 7.05 Ct. SI1 Cushion Diamond J Color 7.05 Ct. SI1 CUSHION 7.05 J SI1 HRD ฿3,003,000.00
Cushion Diamond L Color 5.34 Ct. VVS2 Cushion Diamond L Color 5.34 Ct. VVS2 CUSHION 5.34 L VVS2 HRD ฿1,490,000.00
Emerald Diamond G Color 2.01 Ct. VS1 Emerald Diamond G Color 2.01 Ct. VS1 EMERALD 2.01 G VS1 GIA ฿788,000.00
Emerald Diamond H Color 5.01 Ct. LC Emerald Diamond H Color 5.01 Ct. LC EMERALD 5.01 H LC HRD ฿5,739,000.00
Emerald Diamond I Color 5.08 Ct. VVS2 Emerald Diamond I Color 5.08 Ct. VVS2 EMERALD 5.08 I VVS2 HRD ฿3,689,000.00
Emerald Diamond K Color 2.01 Ct. VS2 Emerald Diamond K Color 2.01 Ct. VS2 EMERALD 2.01 K VS2 HRD ฿325,000.00
Heart Diamond D Color 2.01 Ct. VS2 Heart Diamond D Color 2.01 Ct. VS2 HEART 2.01 D VS2 GIA ฿967,000.00
Heart Diamond G Color 1.02 Ct. VVS2 Heart Diamond G Color 1.02 Ct. VVS2 HEART 1.02 G VVS2 GIA ฿221,000.00
Heart Diamond I Color 4.01 Ct. VVS2 Heart Diamond I Color 4.01 Ct. VVS2 HEART 4.01 I VVS2 HRD ฿2,263,000.00
Marquise Diamond I Color 3.04 Ct. VS1 Marquise Diamond I Color 3.04 Ct. VS1 MARQUISE 3.04 I VS1 HRD ฿1,265,000.00
Marquise Diamond J Color 2.09 Ct. VS2 Marquise Diamond J Color 2.09 Ct. VS2 MARQUISE 2.09 J VS2 GIA ฿422,000.00