โครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” Buy with Confidence

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy with Confidence) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยจุดประสงค์ของโครงการคือ เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย รับมอบเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

News & Activities 04/05/2018

Comments

Add comment

Please login or register to comment