สถาบันวิจัยและตรวจประเมินคุณภาพเพชรนานาชาติ ภายใต้ (IIDGR)

            International Institute of Diamond Grading and Research (IIDGR) หรือสถาบันวิจัยและตรวจประเมินคุณภาพเพชรนานาชาติ ภายใต้ De Beers Group เป็นสถาบันระดับโลกเพียงหนึ่งเดียวที่มุ่งมั่นและทุ่มเทด้านการตรวจสอบคุณภาพเพชร โดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของ De Beers ที่มีอยู่ทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญ จาก IIDGR ของ De Beers ซึ่งเป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่มีความเข้าใจในศาสตร์ ของเพชร จะทำการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพเพชรทุกเม็ดภายในห้องแล็บที่ ได้มาตรฐานด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากศูนย์ตรวจประเมินคุณภาพเพชรซึ่งตั้งอยู่ใน สหราชอาณาจักร (London) สาธารณรัฐอินเดีย (Surat) และสหราชอาณาจักร เบลเยียม (Antwerp)

            ด้วยประสบการณ์กว่า 120 ปีในด้านเพชรของ De Beers Group สถาบัน IIDGR ไม่เพียงแต่ออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานเพชรตาม 4C อันได้แก่ Color, Clarity, Carat และ Cut เท่านั้น แต่ IIDGR ได้สร้างมาตรฐานเฉพาะคือ “The 5 th C” ซึ่ง C ตัวที่ 5 คือ Confidence ในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า เพชรทุกเม็ด ที่ได้รับการรับรองจาก IIDGR เป็นเพชรที่มีแหล่งที่มาจากธรรมชาติผ่านข้อกำหนด ของ Kimberley Process ตรวจประเมินโดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญจาก  De Beers ด้วยทักษะและเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการจัดเกรดและตรวจสอบ คุณภาพเพชรTips 23/05/2018

Comments

Add comment

Please login or register to comment