คำแนะนำในการเลือกซื้อเพชร

 ก่อนซื้อเพชร ควรรู้จักและทำความเข้าใจถึงคุณลักษณะ 4 ประการ (4Cs) ของเพชร ที่พ่อค้าอัญมณีใช้เป็นบรรทัดฐานในการจัดเกรดเพชร ได้แก่ 


Cut การเจียระไน เพชรที่เจียระไนได้สัดส่วน จะเปล่งประกายงดงามเจิดจรัสได้มากกว่า เพชรเจียระไนได้หลายรูปร่าง เช่น กลม สี่เหลี่ยม หัวใจ ฯลฯ เพชรรูปกลมมีความคลาสสิคและได้รับความนิยมมากที่สุด
Color สีเพชรส่วนใหญ่มีหลายเฉดสีตั้งแต่ไร้สีจนถึงสีเหลือง โดยเรียงลำดับจาก D ถึง Z โดยบ่งประภาพดังนี้
 • D E F คือ เพชรรีสีจะหายากที่สุด
 • G H I J คือ เกือบไร้สี 
 • K L M คือ เพชรสีนวล
 • N O P Q R คือ เพชรสีเหลืองอ่อนมากๆ
 • S-Z คือ เพชรสีเหลืองอ่อน

นอกจากนี้เพชรยังมีสีอื่นๆ เช่น เหลือง ส้ม ชมพู ฟ้า ฯลฯ ความเข้มของเฉดสีเหล่านี้ เรียกกันว่า “สีแฟนซี” ในบางครั้งคนไทยจะเรียกสีของเพชรว่า “น้ำ” เพชรยิ่งน้ำสูงก็จะยิ่งขาวและไม่มีสีเหลืองเจือปน โดยเริ่มต้นจาก D คือน้ำ 100%, E คือ น้ำ 99%, และ F คือน้ำ 98% ลดหลั่นกันไป


Clarity ความสะอาด/ความบริสุทธิ์ เพชรทุกเม็ดมีเอกลักษณ์ประจำตัวแต่ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ภายใต้แว่นขยาย 10 เท่า ความสะอาดของเพชรจะบางเป็น 6 ระดับ ดังนี้
 • FL คือ เพชรไร้ตำหนิ
 • IF คือ เพชรไร้ตำหนิภายใน
 • VVS1, VVS2 คือ เพชรไร้ตำหนิน้อยมากๆ
 • VS1, VS2 คือ เพชรที่มีตำหนิน้อยมาก
 • SI1, SI2 คือ เพชรที่มีตำหนิเล็กน้อย
 • I1, I2, I3 คือ เพชรที่มีตำหนิเด่นชัด


Carat Weight น้ำหนักกะรัต น้ำหนักหรือขนาดของเพชรถูกวัดเป็นกะรัต 1 กะรัตหนัก 0.2 กรัม และมี 100 สตางค์ (หรือ 200 มิลลิกรัม) ต่อกะรัต
Tips 10/05/2018

Comments

Add comment

Please login or register to comment