สินค้า 15 รายการ จาก 18

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS1 Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS1 PRINCESS 0.31 D VVS1 GIA ฿26,000.00
Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS2 Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS2 PRINCESS 0.31 D VVS2 GIA ฿23,000.00
Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS2 Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS2 PRINCESS 0.31 D VVS2 GIA ฿23,000.00
Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS2 Princess Diamond D Color 0.31 Ct. VVS2 PRINCESS 0.31 D VVS2 GIA ฿24,000.00
Princess Diamond D Color 0.32 Ct. VVS1 Princess Diamond D Color 0.32 Ct. VVS1 PRINCESS 0.32 D VVS1 GIA ฿27,000.00
Princess Diamond D Color 0.32 Ct. VVS2 Princess Diamond D Color 0.32 Ct. VVS2 PRINCESS 0.32 D VVS2 GIA ฿24,000.00
Princess Diamond D Color 0.32 Ct. VVS2 Princess Diamond D Color 0.32 Ct. VVS2 PRINCESS 0.32 D VVS2 GIA ฿24,000.00
Princess Diamond D Color 0.33 Ct. VVS1 Princess Diamond D Color 0.33 Ct. VVS1 PRINCESS 0.33 D VVS1 GIA ฿28,000.00
Princess Diamond D Color 0.33 Ct. VVS2 Princess Diamond D Color 0.33 Ct. VVS2 PRINCESS 0.33 D VVS2 GIA ฿25,000.00
Princess Diamond E Color 0.50 Ct. VS2 Princess Diamond E Color 0.50 Ct. VS2 PRINCESS 0.50 E VS2 GIA ฿45,000.00
Princess Diamond E Color 0.51 Ct. VVS2 Princess Diamond E Color 0.51 Ct. VVS2 PRINCESS 0.51 E VVS2 GIA ฿53,000.00
Princess Diamond F Color 0.51 Ct. VVS2 Princess Diamond F Color 0.51 Ct. VVS2 PRINCESS 0.51 F VVS2 GIA ฿48,000.00
Princess Diamond F Color 0.51 Ct. VVS2 Princess Diamond F Color 0.51 Ct. VVS2 PRINCESS 0.51 F VVS2 GIA ฿48,000.00
Princess Diamond G Color 1.02 Ct. VVS1 Princess Diamond G Color 1.02 Ct. VVS1 PRINCESS 1.02 G VVS1 GIA ฿226,000.00
Princess Diamond G Color 2.06 Ct. VS2 Princess Diamond G Color 2.06 Ct. VS2 PRINCESS 2.06 G VS2 GIA ฿767,000.00