สินค้า 11 รายการ จาก 11

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Pear Diamond D Color 0.50  Ct.  VS1 Pear Diamond D Color 0.50 Ct. VS1 PEAR 0.50 D VS1 GIA ฿52,000.00
Pear Diamond D Color 0.50  Ct.  VVS1 Pear Diamond D Color 0.50 Ct. VVS1 PEAR 0.50 D VVS1 GIA ฿64,000.00
Pear Diamond D Color 0.51  Ct.  VS1 Pear Diamond D Color 0.51 Ct. VS1 PEAR 0.51 D VS1 GIA ฿54,000.00
Pear Diamond D Color 0.53  Ct.  VVS2 Pear Diamond D Color 0.53 Ct. VVS2 PEAR 0.53 D VVS2 GIA ฿60,000.00
Pear Diamond D Color 0.67  Ct.  VVS2 Pear Diamond D Color 0.67 Ct. VVS2 PEAR 0.67 D VVS2 GIA ฿77,000.00
Pear Diamond D Color 1.02  Ct.  IF Pear Diamond D Color 1.02 Ct. IF PEAR 1.02 D IF GIA ฿448,000.00
Pear Diamond D Color 1.03  Ct.  IF Pear Diamond D Color 1.03 Ct. IF PEAR 1.03 D IF GIA ฿458,000.00
Pear Diamond D Color 1.10  Ct.  VVS1 Pear Diamond D Color 1.10 Ct. VVS1 PEAR 1.10 D VVS1 GIA ฿363,000.00
Pear Diamond E Color 1.03  Ct.  VVS1 Pear Diamond E Color 1.03 Ct. VVS1 PEAR 1.03 E VVS1 GIA ฿303,000.00
Pear Diamond F Color 0.56  Ct.  VVS2 Pear Diamond F Color 0.56 Ct. VVS2 PEAR 0.56 F VVS2 GIA ฿51,000.00
Pear Diamond K Color 5.02  Ct.  VS1 Pear Diamond K Color 5.02 Ct. VS1 PEAR 5.02 K VS1 IGI ฿2,119,000.00