สินค้า 9 รายการ จาก 9

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Pear Diamond D Color 0.50 Ct. VS1 Pear Diamond D Color 0.50 Ct. VS1 PEAR 0.50 D VS1 GIA ฿54,000.00
Pear Diamond D Color 0.51 Ct. VS1 Pear Diamond D Color 0.51 Ct. VS1 PEAR 0.51 D VS1 GIA ฿56,000.00
Pear Diamond D Color 1.02 Ct. IF Pear Diamond D Color 1.02 Ct. IF PEAR 1.02 D IF GIA ฿464,000.00
Pear Diamond D Color 1.03 Ct. IF Pear Diamond D Color 1.03 Ct. IF PEAR 1.03 D IF GIA ฿473,000.00
Pear Diamond E Color 1.03 Ct. VVS1 Pear Diamond E Color 1.03 Ct. VVS1 PEAR 1.03 E VVS1 GIA ฿314,000.00
Pear Diamond F Color 0.50 Ct. VVS1 Pear Diamond F Color 0.50 Ct. VVS1 PEAR 0.50 F VVS1 GIA ฿52,000.00
Pear Diamond F Color 0.56 Ct. VVS2 Pear Diamond F Color 0.56 Ct. VVS2 PEAR 0.56 F VVS2 GIA ฿53,000.00
Pear Diamond F Color 1.01 Ct. SI1 Pear Diamond F Color 1.01 Ct. SI1 PEAR 1.01 F SI1 HRD ฿179,000.00
Pear Diamond K Color 5.02 Ct. VS1 Pear Diamond K Color 5.02 Ct. VS1 PEAR 5.02 K VS1 IGI ฿2,192,000.00