สินค้า 15 รายการ จาก 28

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Oval Diamond D Color 0.92 Ct. VS1 Oval Diamond D Color 0.92 Ct. VS1 OVAL 0.92 D VS1 GIA ฿180,000.00
Oval Diamond D Color 1.00 Ct. IF Oval Diamond D Color 1.00 Ct. IF OVAL 1.00 D IF GIA ฿460,000.00
Oval Diamond D Color 1.01 Ct. VS2 Oval Diamond D Color 1.01 Ct. VS2 OVAL 1.01 D VS2 GIA ฿235,000.00
Oval Diamond D Color 1.05 Ct. VS1 Oval Diamond D Color 1.05 Ct. VS1 OVAL 1.05 D VS1 GIA ฿258,000.00
Oval Diamond D Color 1.08 Ct. VVS2 Oval Diamond D Color 1.08 Ct. VVS2 OVAL 1.08 D VVS2 GIA ฿325,000.00
Oval Diamond E Color 1.00 Ct. VS1 Oval Diamond E Color 1.00 Ct. VS1 OVAL 1.00 E VS1 GIA ฿233,000.00
Oval Diamond E Color 1.00 Ct. VS1 Oval Diamond E Color 1.00 Ct. VS1 OVAL 1.00 E VS1 GIA ฿236,000.00
Oval Diamond E Color 1.00 Ct. VS2 Oval Diamond E Color 1.00 Ct. VS2 OVAL 1.00 E VS2 GIA ฿215,000.00
Oval Diamond E Color 1.01 Ct. VVS2 Oval Diamond E Color 1.01 Ct. VVS2 OVAL 1.01 E VVS2 GIA ฿261,000.00
Oval Diamond E Color 1.03 Ct. VS1 Oval Diamond E Color 1.03 Ct. VS1 OVAL 1.03 E VS1 GIA ฿240,000.00
Oval Diamond E Color 1.13 Ct. VS1 Oval Diamond E Color 1.13 Ct. VS1 OVAL 1.13 E VS1 GIA ฿263,000.00
Oval Diamond E Color 2.03 Ct. VS1 Oval Diamond E Color 2.03 Ct. VS1 OVAL 2.03 E VS1 GIA ฿1,019,000.00
Oval Diamond F Color 0.70 Ct. VS2 Oval Diamond F Color 0.70 Ct. VS2 OVAL 0.70 F VS2 GIA ฿92,000.00
Oval Diamond F Color 1.00 Ct. VS2 Oval Diamond F Color 1.00 Ct. VS2 OVAL 1.00 F VS2 GIA ฿211,000.00
Oval Diamond F Color 1.09 Ct. VS1 Oval Diamond F Color 1.09 Ct. VS1 OVAL 1.09 F VS1 GIA ฿237,000.00