สินค้า 12 รายการ จาก 12

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Heart Diamond D Color 0.50 Ct. VVS2 Heart Diamond D Color 0.50 Ct. VVS2 HEART 0.50 D VVS2 GIA ฿59,000.00
Heart Diamond D Color 0.50 Ct. VVS2 Heart Diamond D Color 0.50 Ct. VVS2 HEART 0.50 D VVS2 GIA ฿59,000.00
Heart Diamond D Color 0.51 Ct. VVS2 Heart Diamond D Color 0.51 Ct. VVS2 HEART 0.51 D VVS2 GIA ฿61,000.00
Heart Diamond D Color 0.74 Ct. VS1 Heart Diamond D Color 0.74 Ct. VS1 HEART 0.74 D VS1 GIA ฿111,000.00
Heart Diamond D Color 0.85 Ct. VS1 Heart Diamond D Color 0.85 Ct. VS1 HEART 0.85 D VS1 GIA ฿126,000.00
Heart Diamond D Color 0.90 Ct. VVS2 Heart Diamond D Color 0.90 Ct. VVS2 HEART 0.90 D VVS2 GIA ฿201,000.00
Heart Diamond D Color 2.01 Ct. VS2 Heart Diamond D Color 2.01 Ct. VS2 HEART 2.01 D VS2 GIA ฿967,000.00
Heart Diamond E Color 0.75 Ct. SI1 Heart Diamond E Color 0.75 Ct. SI1 HEART 0.75 E SI1 GIA ฿97,000.00
Heart Diamond E Color 1.01 Ct. VS1 Heart Diamond E Color 1.01 Ct. VS1 HEART 1.01 E VS1 GIA ฿238,000.00
Heart Diamond G Color 0.76 Ct. VS1 Heart Diamond G Color 0.76 Ct. VS1 HEART 0.76 G VS1 GIA ฿98,000.00
Heart Diamond G Color 0.90 Ct. VS1 Heart Diamond G Color 0.90 Ct. VS1 HEART 0.90 G VS1 GIA ฿150,000.00
Heart Diamond I Color 4.01 Ct. VVS2 Heart Diamond I Color 4.01 Ct. VVS2 HEART 4.01 I VVS2 HRD ฿2,263,000.00