สินค้า 12 รายการ จาก 12

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Heart Diamond D Color 0.50  Ct.  VS1 Heart Diamond D Color 0.50 Ct. VS1 HEART 0.50 D VS1 GIA ฿53,000.00
Heart Diamond D Color 0.50  Ct.  VVS2 Heart Diamond D Color 0.50 Ct. VVS2 HEART 0.50 D VVS2 GIA ฿57,000.00
Heart Diamond D Color 0.51  Ct.  VVS2 Heart Diamond D Color 0.51 Ct. VVS2 HEART 0.51 D VVS2 GIA ฿59,000.00
Heart Diamond D Color 0.74  Ct.  VS1 Heart Diamond D Color 0.74 Ct. VS1 HEART 0.74 D VS1 GIA ฿107,000.00
Heart Diamond D Color 0.76  Ct.  VS1 Heart Diamond D Color 0.76 Ct. VS1 HEART 0.76 D VS1 GIA ฿110,000.00
Heart Diamond D Color 0.85  Ct.  VS1 Heart Diamond D Color 0.85 Ct. VS1 HEART 0.85 D VS1 GIA ฿122,000.00
Heart Diamond D Color 2.01  Ct.  VS2 Heart Diamond D Color 2.01 Ct. VS2 HEART 2.01 D VS2 GIA ฿935,000.00
Heart Diamond E Color 0.75  Ct.  SI1 Heart Diamond E Color 0.75 Ct. SI1 HEART 0.75 E SI1 GIA ฿94,000.00
Heart Diamond E Color 1.01  Ct.  VS1 Heart Diamond E Color 1.01 Ct. VS1 HEART 1.01 E VS1 GIA ฿230,000.00
Heart Diamond G Color 0.76  Ct.  VS1 Heart Diamond G Color 0.76 Ct. VS1 HEART 0.76 G VS1 GIA ฿95,000.00
Heart Diamond G Color 0.90  Ct.  VS1 Heart Diamond G Color 0.90 Ct. VS1 HEART 0.90 G VS1 GIA ฿145,000.00
Heart Diamond I Color 4.01  Ct.  VVS2 Heart Diamond I Color 4.01 Ct. VVS2 HEART 4.01 I VVS2 HRD ฿2,188,000.00