สินค้า 8 รายการ จาก 8

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
Emerald Diamond D Color 0.50 Ct. VVS1 Emerald Diamond D Color 0.50 Ct. VVS1 EMERALD 0.50 D VVS1 GIA ฿66,000.00
Emerald Diamond D Color 0.51 Ct. VVS1 Emerald Diamond D Color 0.51 Ct. VVS1 EMERALD 0.51 D VVS1 GIA ฿69,000.00
Emerald Diamond D Color 0.55 Ct. VVS1 Emerald Diamond D Color 0.55 Ct. VVS1 EMERALD 0.55 D VVS1 GIA ฿74,000.00
Emerald Diamond D Color 0.96 Ct. VVS2 Emerald Diamond D Color 0.96 Ct. VVS2 EMERALD 0.96 D VVS2 GIA ฿212,000.00
Emerald Diamond G Color 0.97 Ct. VVS1 Emerald Diamond G Color 0.97 Ct. VVS1 EMERALD 0.97 G VVS1 GIA ฿169,000.00
Emerald Diamond H Color 5.01 Ct. LC Emerald Diamond H Color 5.01 Ct. LC EMERALD 5.01 H LC HRD ฿5,739,000.00
Emerald Diamond I Color 5.08 Ct. VVS2 Emerald Diamond I Color 5.08 Ct. VVS2 EMERALD 5.08 I VVS2 HRD ฿3,689,000.00
Emerald Diamond K Color 2.01 Ct. VS2 Emerald Diamond K Color 2.01 Ct. VS2 EMERALD 2.01 K VS2 HRD ฿325,000.00